Üdvözöljük a Jánkmajtisi Óvoda honlapján!
>> Személyi és tárgyi feltételek

1. Óvodánk vezetését egy vezető látja el.

2. Minden óvodai csoportot két óvodapedagógus irányít.

3. Óvodapedagógusaink közül egy fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával.

4. A mai kor elvárásaihoz igazodva elmondhatjuk, hogy óvodánk számítástechnikai háttérrel fel van szerelve. .

5. Az óvodapedagógusok munkáját csoportonként 1-1 dajka segíti, akik ugyancsak rendelkeznek a megfelelő szakirányú képesítéssel. Partnerek a nevelésben, a gondozási munkák mellett a takarítási feladatokat is ők látják el.

6. Óvodánk valamennyi dolgozójára jellemző a gyermekszeretet.

7. A csoportokba kor szerinti felosztásban járnak a gyerekek: kiscsoport (3-4 évesek), középső csoport (4-5 évesek), nagycsoport (5-6-7 évesek).

8. Nevelőtestületünkre jellemző, hogy képzésekkel, különböző tanfolyamok elvégzésével állandóan bővíti tudását.

9. Nagy súlyt helyezünk az önképzésre, a folyamatos tapasztalatszerzésre.

10. Fontosnak tartjuk községünk hagyományainak őrzését, értékeinek továbbadását A gyermekek egyéni fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai - logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógy-testnevelő - látják el.

11. Az óvoda két épületben működik. Az egyikben a kiscsoport, a másikban a középső és a nagycsoport van elhelyezve. A csoportszobák és egyéb helyiségek berendezése esztétikus, barátságos, igazodik a gyermekek életkorához. A mindennapi nevelőmunkához biztosítva vannak a szükséges oktatási segédeszközök.

12. Az óvoda épületét, kertjét, berendezését oly módon igyekszünk kialakítani, hogy az szolgálja a gyermekeink biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek. Biztosítjuk egészségük megőrzését, fejlődését, lehetővé tesszük mozgás - játékigényük kielégítését. Ügyelünk arra, hogy gyermekeinket-harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegyük körül. Azokat a tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon, és biztonságukra figyelemmel helyezzük el. Biztosítjuk a megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak. Lehetőséget teremtünk a szülők fogadására is.